Στίς 500.000 ευρώ το όριο για την χρυσή visa πλέον

2022-09-04

Χρυσή Βίζα: 

Στα 500.000 ευρώ πρόκειται να θεσμοθετηθεί η απαραίτητη επένδυση για αγορά ακινήτου από τα 250.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Αν και στην αγορά επικρατεί προβληματισμός, καθώς εκτιμάται ότι θα πληγεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, καθώς σήμερα προσφέρει το πιο προσιτό πρόγραμμα, υπάρχει και η άλλη άποψη που τονίζει πως με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα προσελκύσει πιο εύρωστους οικονομικά επενδυτές, απορρίπτοντας παράλληλα τους μικροεπενδυτές και στοχεύοντας στην προσέλκυση κοινού με υψηλότερο και πιο ποιοτικό βιοτικό επίπεδο.

Πάντως στο Υπουργείο Ανάπτυξης μελετούνται επί μέρους σενάρια προκειμένου να μην διαταραχθεί η λειτουργία του προγράμματος της χρυσής βίζας, τουλάχιστον από την πλευρά του να μην υπάρξει αιφνιδιασμός και το νέο νομοθετικό πλαίσιο να μην έχει αναδρομική ισχύ για όσες αιτήσεις υποβληθούν με το παλαιό όριο των 250.000 ευρώ μέχρι την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

Πιθανότατα δε το καινούργιο πλαίσιο των 500.000 ευρώ να αφορά αποκλειστικά ένα και μόνο ακίνητο. Πάντως δεν αποκλείεται να υιοθετηθεί και ένα μοντέλο παρόμοιο με αυτό της Πορτογαλίας για θέσπιση της δυνατότητας ύπαρξης και χαμηλών ορίων επένδυσης, σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη.


Skyros Real Estate - immobilier

www.skyros-properties.com