Νόστος...

2022-05-29

Οι ομογενείς και ιδιαίτερα από Αμερική & Αυστραλία, είναι δυνητικά περισσότερο από όλους, εκείνοι οι επενδυτές που αναζητούν εξοχική ή και μόνιμη κατοικία στα Ελληνικά νησιά. Κυρίως γιατί το κίνητρό τους χαρακτηρίζεται από τον Νόστο που νοιώθουν για την πατρίδα τους & τις ρίζες τους. 

Ύστερα μάλιστα από την συνταξιοδότησή τους, το όνειρο για εγκατάσταση στην Ελλάδα, φαίνεται να παίρνει σάρκα & οστά αναζητώντας παράλληλα την ποιότητα ζωής που ονειρεύονται στα Ελληνικά νησιά. 

Γιαυτό και η επικοινωνία με σημαντικούς φορείς στο εξωτερικό, όπως προξενικές αρχές, συνδέσμους, επιμελητήρια, πολιτιστικούς συλλόγους κλπ, είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να ενημερώνονται οι ομογενείς για την real estate αγορά στην Ελλάδα.

Vicky Dellaportas / Melbourne 

www.skyros-realestate.com